Święta Bożego Narodzenia 2014

 

choinka To już trzecia Wigilia w naszej praktyce. Życzymy wszystkim naszym pacjentkom, współpracującym lekarzom i wszystkim sympatykom wesołych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym Roku 2015. Mijający rok był dla nas szczególnie łaskawy. Oby następny był nie mniej.
Od 1.01.2015 proponujemy konsultacje USG dla ciężarnych, które nie stać na wizyty odpłatne. Warunkiem przeprowadzenia takiej konsultacji jest wykrycie nieprawidłowości przez lekarza ginekologa w badaniu USG. Lekarz wystawia skierowanie z opisem problemu. Oczywiste jest dla mnie również to że jest to lekarz UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (czyli taki, który prowadzi ciążę w ramach kontraktu z NFZ). Pacjentka umawia się na wizyte osobiście w recepcji gabinetu. Dołożymy starań aby terminy konsultacji były szybkie. PROSZĘ nie zapisywać się do grafiku internetowego. Planujemy przeprowadzić do 2 takich konsultacji tygodniowo.
Koszt wizyty będzie symboliczny – 1 zł

Joanna Bilkiewicz-Zaryjewska i Dariusz Zaryjewski z współpracownikami

Święta Bożego Narodzenia 2013

 

choinka To już druga Wigilia w naszej praktyce. Życzymy wszystkim naszym pacjentkom, współpracującym lekarzom i wszystkim sympatykom wesołych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym Roku 2014. Święta Bożego Narodzenia są nam szczególnie bliskie z wielu powodów, jednym z nich jest specyfika naszego zawodu. Wierzymy, że Narodziny Chrystusa wleją otuchę w serca nasze i naszych pacjentek, a w Nowym Roku przyjdzie na świat wielu malutkich, kochanych Polaków.

Joanna Bilkiewicz-Zaryjewska i Dariusz Zaryjewski z współpracownikami

Sonohisterosalpingografia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu kobiet borykających się z problemami niepłodności wprowadzamy do oferty gabinetu zabieg oceny drożności jajowodu przy użyciu USG – SONOHISTEROSALPINGOGRAFIA (SHSG). W ostatnim okresie pojawiły sie realne problemy z wykonaniem badania drożności jajowodu w warunkach szpitalnych, szczególnie w miescie Elbląg. Nie jest to miejsce na analizę przyczyn tego problemu.

Zabieg SHSG jest porównywalny pod względem skuteczności do tradycyjnego HSG. Ponadto jest zdecydowanie mniej inwazyjny i w większości przypadków prawie bezbolesny. Różnice między tradycyjnym HSG a SHSG polegają między innymi na tym, że do badania używa się kontrastu niejodowego – nie wywołuje on reakcji alergicznych. W większości przypadków wystarczy użycie zwykłej soli fizjologicznej. W naszym gabinecie wykorzystujemy też do badania specjalna piankę Exem Foam (licencja i produkcja Holandia), która poprawia czułość badania. Ponadto nie używamy promieniowania rentgenowskiego – nie cierpią na tym jajniki i niedojrzałe komórki jajowe kobiety. Badanie przeprowadza się używając miękkiego silikonowego cewnika, a nie jak w tradycyjnym HSG – sztywnego metalowego urządzenia przypinanego metalowymi zębami do szyjki macicy (aparat Schultzego). Badanie przeprowadzamy wykorzystując obrazowanie tradycyjne 2D, natomiast czułość ulega zdecydowanej poprawie jeśli wykorzystamy opcję dopplera mocy (PD) i obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (obie techniki dostępne w gabinecie).

Przed badaniem wskazana wizyta kwalifikacyjna. Jeśli pacjentka posiada skierowanie od innego lekarza powinna posiadać aktualny wynik cytologii, wynik posiewu z szyjki macicy. W dniu badania wskazane jest przyjęcie 1 tabletki (500mg) azytromycyny rano, a 2 godziny przed zabiegiem: ibuprofen 400mg i 1g paracetamolu. Badanie przeprowadzamy po miesiączce, nie później niż w 12 dniu cyklu.

Badanie zazwyczaj trwa nie dłużej niż 30 minut jednak zaleca się aby pacjentki rejestrowały się na koniec wizyt w danym dniu. Jeśli w kalendarzu wizyt brak jest wolnych miejsc prosimy o wcześniejszy kontakt z recepcją.

LINK DO ARTYKUŁU NA TEMAT SHSG W LITERATURZE MEDYCZNEJ

Artykuł na temat badań prenatalnych w info.elbląg.pl

W dniu 7.10.2013 w gazecie internetowej info.elblag.pl zamieściliśmy artykuł na temat badań prenatalnych. Myślę, że treść artykułu jest przystępna i interesująca. Tym artykułem mam zamiar zacząć serię artykułów popularnych na temat zdrowia kobiet w lokalnej prasie.
Dariusz Zaryjewski

TEKST ARTYKUŁU:

Badania prenatalne w Elblągu

Wady wrodzone i inne poważne choroby występują u około 5% noworodków. Większość z nich można rozpoznać podczas badania USG, zalecanego u każdej ciężarnej. Zespół Downa, inne aberracje chromosomowe oraz wiele chorób uwarunkowanych genetycznie nie można jednak wykryć w rutynowym badaniu USG. Są to choroby nieuleczalne, związane m.in. z upośledzeniem umysłowym i wysoką śmiertelnością. Mimo to, że ryzyko wady genetycznej u dziecka rośnie wraz z wiekiem matki, 80% dzieci chorych rodzą kobiety poniżej 35 roku życia. Dlatego w krajach zachodnich badania ukierunkowane na wykrywanie tych chorób, czyli nieinwazyjne testy genetyczne stały się standardem dla każdej kobiety w ciąży.

Najdokładniejszym i najwcześniej wykonywanym z tych badań jest test wykonywany w pierwszym trymestrze, nazywany testem zintegrowanym, polegający na łącznej ocenie stężeń białek PAPP-A i wolnej beta-hCG w surowicy matki (na podstawie pobranej krwi) i ultrasonograficznie ocenianych markerach u płodu (przezierność karkowa NT, kość nosowa NB, przepływ w przewodzie żylnym DV i inne). Wykrywa on około 95% płodów z zespołem Downa, ponad 95% płodów z zespołami Edwardsa i Patau (pozostałe najczęstsze aberracje chromosomowe) oraz daje wyniki nieprawidłowe w kilkudziesięciu rzadszych zespołach wad genetycznych.
Mimo, że ryzyko urodzenia chorego dziecka jest większe u kobiet powyżej 35 roku życia, test PAPP-A, lub inne badania nieinwazyjne (np. test potrójny) zalecane są również u kobiet młodszych (wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego). U większości kobiet powyżej 35 roku życia ryzyko choroby płodu obliczone na podstawie testu jest na tyle niskie, że nie uzasadnia wykonania amniopunkcji (obarczonej 0,5-1% ryzykiem poronienia oraz ryzykiem innych powikłań), która do niedawna była jedyną metodą oceny stanu zdrowia płodu, zalecaną u wszystkich kobiet po 35 roku życia.

Test zintegrowany wykonywany jest pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży jako badanie przesiewowe głównie w kierunku zespołu Downa i zespołu Edwardsa u płodu. Na podstawie wyniku testu wyodrębniona zostaje grupa kobiet ciężarnych, u których ryzyko zespołu Downa u płodu jest podwyższone, i tym kobietom proponowany jest test diagnostyczny – np. amniopunkcja, w wyniku której można rozpoznać chorobę płodu, lub ją wykluczyć. Kilkanaście lat temu, kiedy nie było takich badań, jak test PAPP-A – amniopunkcję proponowano kobietom, u których ryzyko wystąpienia zespołu Downa u płodu było podwyższone ze względu na ich wiek. W chwili obecnej po wykonaniu testu PAPP-A u większości kobiet „starszych” okazuje się, że ryzyko choroby płodu jest na tyle niskie, że nie uzasadnia wykonania amniopunkcji.
U kobiet młodszych test umożliwia wykrycie płodów chorych, co dawniej było niemożliwe, ponieważ z założenia ryzyko choroby płodu było u nich zbyt niskie, aby proponować im niosący ryzyko zabieg amniopunkcji. Obecnie test zintegrowany (PAPP-A + USG) jest badaniem o najwyższej czułości wykrywania zespołu Downa. (czułość testu oznacza procent wykrytych płodów chorych – ogólna czułość testu wynosi ok. 95% – to znaczy, że wykrywanych jest 9,5 na 10 płodów chorych).

Wynik ujemny oznacza, że ryzyko wystąpienia zespołu Downa u płodu obliczone na podstawie powyższych parametrów jest niskie i nie przekracza wartości 1:100 (w chwili badania). W takim przypadku badania inwazyjne nie są zazwyczaj zalecane. Chociaż ujemny wynik testu oznacza niskie ryzyko choroby płodu, to nie wyklucza jej w 100%. Wynik taki oznacza jednak, że ryzyko choroby płodu jest znacznie niższe, niż ryzyko utraty ciąży wskutek amniopunkcji, lub innych badań inwazyjnych, dlatego spodziewana korzyść z poddania się amniopunkcji jest w takim przypadku mniejsza, niż potencjalne ryzyko.

Wynik dodatni oznacza, że kobieta jest w grupie o podwyższonym ryzyku wystąpienia zespołu Downa u płodu i wskazane będzie wykonanie dalszych badań – na ogół amniopunkcji, lub biopsji trofoblastu. Wynik jest zazwyczaj uznawany za dodatni, gdy ryzyko choroby płodu przekracza 1:100. Około jedna na 20 kobiet, które poddały się testowi PAPP-A znajdzie się w tej grupie. Większość kobiet z grupy podwyższonego ryzyka rodzi zdrowe dzieci. Średnio około jednej na 50 kobiet, które uzyskały wynik dodatni testu ma rzeczywiście płód z zespołem Downa.

Każda kobieta może urodzić dziecko z zespołem Downa, ale ryzyko choroby płodu rośnie wraz z jej wiekiem i dlatego wiek kobiety jest używany jako jeden z czynników do obliczeń ryzyka. To oznacza, że im starsza jest kobieta, tym większe prawdopodobieństwo otrzymania wyniku dodatniego. Oznacza to jednak również, że u starszych kobiet czułość testu jest wyższa. U kobiet powyżej 35 roku życia czułość testu przekracza 98%.

Badania prenatalne ultrasonograficzne powinny być wykonywane jedynie przez odpowiednio przeszkolonych lekarzy, podlegających okresowej kontroli (audyt zewnętrzny). Takie szkolenia i audyt w Europie prowadzony jest przez brytyjskie towarzystwo medycyny prenatalnej (Fetal Medicine Foundation FMF), której założycielem i mentorem jest Pan prof. Nicolaides. Lekarzom przeszkolonym, którzy zdali egzamin (i tylko tym) towarzystwo to udostępnia swój program do kalkulacji ryzyka wad genetycznych. Informacje o towarzystwie i lista lekarzy certyfikowanych dostępne są pod adresem www.fetalmedicine.com/fmf/. Wykonanie „rutynowego” badania USG przez osobę bez odpowiedniego przeszkolenia, na złej jakości sprzęcie może dać rodzicom fałszywe przekonanie o zdrowiu ich nienarodzonego dziecka. Takie „fałszywe” przekonanie jest prawdziwe aż w 95% przypadków – pamiętamy, że wady u dzieci wystepują u 5%. Prawda – nie wszystkie wady muszą być rozpoznane prenatalnie, ale część z nich stanowi zagrożenie dla dziecka jeszcze w łonie matki, a część wymaga leczenia zaraz po urodzeniu. Dramatycznym problemem stają się te wady, których na pozór nie widać, a mogą zakończyć się nagłym załamaniem krążenia u dziecka od kilku godzin do kilku dni po porodzie. Są to niektóre wady serca i płuc. Już w trakcie badania w I trymestrze lekarz może stwierdzić pewne nieprawidłowości, które mogą nasunąć podejrzenie tych problemów i zachęcić do bardzo szczegółowego badania w 20 tygodniu ciąży.

Jak wygląda rzeczywistość… W ramach opieki nad ciężarną sprawowanej przez państwo (NFZ) test zintegrowany oferowany jest jedynie ciężarnym powyżej 35 r.ż., ciężarnym, które w przeszłości urodziły dziecko z chorobą genetyczną i tym u których badanie USG w gabinecie „ich” lekarza wypadło nieprawidłowo. NFZ zakontraktował te usługi na terenie województwa warminsko-mazurskiego tylko w jednym gabinecie w Olsztynie. Kontrakt jest tak mały, że kolejka oczekujących na badanie (mimo, że drastycznie zawężono grupę ciężarnych którym się to badanie należy) jest tak duża, że badania mogą być wykonane po kilku miesiącach!!!! Problemu nie rozwiązuje to, że część ciężarnych dociera do przychodni na terenie województw sąsiednich (pomorskie – Gdańsk, mazowieckie – Warszawa). Ciężarne więc, które na to stać wykonują badania prywatnie. W przychodni FEMMED przeprowadzamy badania prenatalne ultrasonograficzne. Badania biochemiczne ciężarne mogą już od niedawna wykonać w dwóch laboratoriach na terenie Elbląga. Wykonanie badań biochemicznych (z krwi – wolne BHCG i PAPP-A) powinno poprzedzić o kilka dni badanie ultrasonograficzne. Jedynie kalkulacja w oparciu o program FMF pozwala na prawidłową interpretację tych wyników. Jeśli chodzi o diagnostykę prenatalna w naszej praktyce wykujemy też szczegółowe badania anatomii płodu miedzy 18 a 22 tygodniem ciąży (USG połówkowe). Posiadamy też certyfikat PTU Sekcji Echokardiografii Płodowej upoważniający do wykonywania badań echokardiograficznych u płodów. Badania wykonywane są na klinicznej klasy aparacie USG VOLUSON 730 Expert.

Wynik każdego badania USG wykonanego w przychodni FEMMED wydawany jest w formie opisu, z załączoną dokumentacją zdjęciową. Do opisu dołączane są wskazówki dla lekarza prowadzącego. Korzystając z wieloletniego doświadczenia i kontaktów z wiodącymi ośrodkami diagnostyki ultrasonograficznej w Polsce, w przypadku nieprawidłowego wyniku sami umawiamy ciężarną w ośrodku referencyjnym, gdzie objęta będzie dalszą opieką. Współpracujemy z Zakładem Diagnostyki Wad Wrodzonych CZMP w Łodzi, z Poradnią Echokardiografii Płodowej prof. Dangel z Warszawy, poradnią konsultacyjną Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Miłym urozmaiceniem badania dla przyszłych rodziców jest możliwość wykonania badań 3/4D – ukazujących bardzo realnie ich maleństwa.


Joanna Bilkiewicz-Zaryjewska
Dariusz Zaryjewski

Czytaj więcej na http://info.elblag.pl/33,32523,Badania-prenatalne-w-Elblagu.html#ixzz2hyE9IM60

Badania prenatalne

Informujemy, że w naszym gabinecie istnieje możliwość wykonania badań prenatalnych zgodnie ze standardem FMF London (Fetal Medicine Foundation). Akredytacja gabinetów i lekarzy uprawnionych do wykonywania tych badań oparta jest o bardzo restrykcyjne kryteria. Informujemy również, że jest możliwość dokładnej oceny ryzyka aberracji chromosomalnych również w oparciu o badania biochemiczne (test podwójny: PAPPA i wolne BHCG) wykonywane w Laboratorium przy ulicy Nowowiejskiej 7 lub w laboratorium przy ulicy Bema.  Ciężarna powinna zgłosić się na pobranie krwi przed planowaną wizytą w gabinecie, po skończonym 11 tyg ciąży. W dniu wizyty odebrać wynik z laboratorium bądź zamówić go drogą mailową. Dzięki systemowi internetowemu przesyłania wyników badań jakie udostępnia w/w laboratorium następnego dnia będziemy w gabinecie mieli dostęp do wyników badań biochemicznych i po przeprowadzeniu badania USG wszystkie dane z badania wraz z wynikami badań biochemicznych wstawimy do programu kalkulującego. Ciężarna otrzyma wynik od razu wraz z dalszymi rekomendacjami.
INFORMUJEMY, że badania tego typu powinny być oferowane WSZYSTKIM ciężarnym, niezależnie od ich wieku i przeszłości położniczej. Jest to wyraźnie zawarte w rekomendacjach PTG (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne) i wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania w zakresie diagnostyki prenatalnej
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu.
Przedstawiamy prawidłowo wykonane badanie USG w I trymestrze, uwidaczniające przezierność karkową (NT) i kość nosową dziecka (NB)
Zdjęcie ukazujące prawidłowo wykonane badanie NT Pomiar NT i wizualizacja kości nosowej

Uroczyste otwacie i poświęcenie praktyki

Dnia 12.01.2013 odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie naszej praktyki. Przybyli prawie wszyscy zaproszeni goście, Ci którzy w jakiś sposób przyczynili się do powstania praktyki FEMMED. Architekt Jan Koperkiewicz, wykonawcy Pan Tomasz Klecha z Panem Krzysztofem Karbowskim, Pan Andrzej Kraśkiewicz twórca naszej strony internetowej. Zabrakło Pana Łukasza Racława, autora naszego logo i oprawy graficznej. Poświęcenia naszej praktyki dokonał nasz proboszcz ks. Andrzej Klukowski. Grzecznie całą uroczystość zniósł najmłodszy uczestnik – syn Jaś:). Dziękujemy też Pani Karolinie za przygotowanie otwarcia.

Wszystkim tym osobom serdecznie dziękujemy za przybycie i wsparcie nas.

Joanna i Dariusz Zaryjewscy

Boże Narodzenie, Nowy Rok 2013. Gabinety otwarte.

Z niewielkimi problemami gabinety zostały otwarte. Osiągnęliśmy zamierzony cel – stworzenie gabinetów tak wyposażonych i tak urządzonych jak zawsze chcieliśmy. Profesjonalizm i życzliwe podejście do pacjenta mogliśmy zaoferować zawsze, gdziekolwiek pracowaliśmy. Ale praca na wymarzonym ultrasonografie w miłym otoczeniu nowocześnie urządzonej praktyki lekarskiej – to mogliśmy stworzyć sobie tylko sami. Wrażenia naszych pierwszych pacjentek są równie miłe.

boze_narodzenieSkładamy wszystkim odwiedzającym Naszą Praktykę jak i tym, którzy zaglądają tylko na tę stronę internetową najlepsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia. W nadchodzącym Nowym Roku 2013 życzymy sobie i wszystkim końca kryzysu, spełnienia wszystkich marzeń i tych wielkich i tych małych.

Joanna i Dariusz Zaryjewscy

Otwarcie nowej siedziby

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do nowej siedziby Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – FEMMED, której otwarcie – mamy nadzieję – nastąpi już wkrótce.
Znajdujemy się na osiedlu za PWSZ-tem (dawna POLITECHNIKA) i aby bardziej to zobrazować przedstawiamy mapkę dojazdu.